Ştiri
 
«O viaţă pentru Hristos» - Viaţa, nevoinţele şi minunile Sfântului Ierarh Glicherie Mărturisitorul
2012-05-23 12:18:31

    Plină de voioşie şi încununată cu laude este Biserica noastră Ortodoxă de Răsărit, când cinsteşte pomenirea celor ce s-au învrednicit să primească din mâna Domnului cununa vieţii. Pe aceşti iubitori de Hristos care, pentru viaţa lor plină de evlavie şi de fapte bune, au câştigat îndrăzneală înaintea Preasfintei Treimi, îi lăudam şi îi cinstim după cuviinţă. Cinstindu-i pe ei, Biserica recunoaşte lucrarea Darului dumnezeiesc în oameni, şi astfel preaslăveşte pe Însuşi Dumnezeu. Totodată, ea urmează în mod liturgic şi pastoral îndemnului Sfântului Pavel, Apostolul neamurilor, care zice: „Aduceţi-vă aminte de mai marii voştri, care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu, la a cărora săvârşire a vieţii privind, să le urmaţi credinţa” (Evrei 13, 7).
    Cu adâncă mângâiere duhovnicească, citim în Sfintele Scripturi că „Sufletele drepţilor sunt  în mâna lui Dumnezeu şi nu se va atinge de dânsele munca. „Ca aurul în ulcea i-a lămurit pe ei, şi ca o jertfă de ardere întreagă i-a primit. Că Dar şi milă este întru cuvioşii Lui şi cercetare întru aleşii Lui (Înţel. III, 1-9). Dar Dumnezeu nu are grijă numai de sufletul drepţilor, ci şi de trupurile lor, căci „ca pe aur în topitoare i-a lămurit pe ei”, descoperind la vreme potrivită moaştele lor, ascunse de ochii lumii.
    Unul dintre cei pe are Dumnezeu i-a ales să fie slujitori şi următori ai dreptei credinţe este şi Sfântul Ierarh Glicherie Mărturisitorul, întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române de Răsărit. EI a fost un lucrător al virtuţilor evanghelice, un adevărat călugăr, un povăţuitor cuvios al faptelor bune şi mai ales un mărturisitor neînfricat şi vrednic arhipăstor al mult pătimitoarei noastre Biserici.
    Întru slava lui Dumnezeu şi cinstirea Sfântului Ierarh Glicherie, nu demult, editura «Schimbarea la Faţă» a publicat încă o carte foarte importantă pentru Biserica noastră, intitulată «O viaţă pentru Hristos - Viaţa, nevoinţele şi minunile Sfântului Ierarh Glicherie Mărturisitorul», ce vine să continue şi să îmbogăţească seria de recuperări istorice ce au văzut lumina tiparului, serie ce a fost deschisă odată cu lucrarea intitulată „Istoricul Mănăstirii Slătioara”.
    Cartea are 288 pagini, ilustrate cu fotografii inedite din arhiva oficială a Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din România, fiind realizată în condiţii grafice deosebite, la tipografia «Adormirea Maicii Domnului» din Bucureşti şi poate fi cumpărată direct de la magazinul bisericesc din incinta mănăstirii noastre şi pangarele parohiilor din ţară sau prin:

- comandă scrisă (la adresa de e-mail a editurii, sau la adresa redacţiei: Mănăstirea Slătioara, Com. Râşca, sat Slătioara, jud. Suceava) sau

- telefonică, la nr. tel. 0230 570 831,

la preţul de 20 RON+taxe poştale (care sunt de aproximativ 6 RON).
 
Mitropolia Slatioara ©2007
 
XDigitalsSolutions