Ştiri
 
Biserica Ortodoxă de Răsărit din România - Istoricul Mănăstirii Slătioara
2009-08-08 10:59:43
     În urmă cu puţin timp, editura «Schimbarea la Faţă» a publicat o lucrare de referinţă pentru Biserica noastră, intitulată Biserica Ortodoxă de Răsărit din România - Istoricul Mănăstirii Slătioara. Cartea are 240 pagini, bogat ilustrate cu fotografii de arhivă sau de dată recentă (majoritatea au văzut pentru prima dată lumina tiparului), fiind realizată în condiţii grafice deosebite, la tipografia «Adormirea Maicii Domnului» din Bucureşti.
     Cartea poate fi cumpărată direct de la magazinul bisericesc al Mănăstirii Slătioara sau prin:

- comandă scrisă (la adresa de e-mail a editurii, sau la adresa redacţiei: Mănăstirea Slătioara, Com. Râşca, sat Slătioara, jud. Suceava) sau

- telefonică, la nr. tel. 0230 570 831,

la preţul de 12 RON+taxe poştale (care pot fi cuprinse între 4 şi 5 RON).


 

     Filele acestei cărţi cuprind relatări foarte elocvente ale martorilor oculari, ce au fost prezenţi în mijlocul acelor evenimente tumultoase. Tocmai această bogăţie şi nor de mărturii ne-au îndemnat ca, atât cât ne-am priceput, să le aşternem pe hârtie, pentru a fi spre pilda şi luminarea celor ce le citesc. Apariţia acestei cărţi este cu atât mai binevenită acum, cu cât istoria Bisericii de stil nou este plină de omisiuni şi date prezentate eronat, în mod voit sau nu, încât întreaga istorie a acestei Biserici, cenzurată după bunul plac al apostaziei ecumenismului, atrage după sine dictonul „orb pe orb povăţuind vor cădea în groapă”.
     Aproape fără excepţie, noi, ortodocşii tradiţionalişti păstrători ai calendarului şi ai tradiţiei Sfinţilor Părinţi, am fost acuzaţi pe nedrept, clevetiţi, luaţi în derâdere sau numiţi în fel şi chip. Îi lăsăm pe toţi potrivnicii noştri la judecata lui Dumnezeu, simţindu-ne însă datori să ne facem cunoscută identitatea de ortodocşi, de fii credincioşi ai Sfintei Biserici a Răsăritului. Suntem acuzaţi adesea de către reprezentanţii Bisericii de stil nou, că am ridicat respectarea calendarului iulian la rang de dogmă bisericească. Argumentaţiile canonice şi istorice din cuprinsul acestei lucrări vin să demonteze foarte bine, punct cu punct, nu numai toate aceste acuze, lansate de minţile unor «teologi» fără nici un dram de raţiune, cât şi pledoaria
şubredă şi înveninată a părintelui Ştefan Argatu, publicată în cartea cu titlul Stiliştii în România.
     În cea de-a doua parte a acestei cărţi, cititorul va vedea zugrăvite chipurile duhovniceşti ale unor oameni între oameni - bărbaţi şi stâlpi însufleţiţi ai Bisericii, ce au înfruntat furtunile unui veac ce a lăsat drept moştenire o pagină plină de zbucium, dar şi de vitejie, în cartea de aur nemuritoare a istoriei şi a vieţii. Dintre toate, se desprinde în primul rând chipul luminos al Mitropolitului Glicherie Tănase, cea mai sfântă figură a mişcării de rezistenţă ortodoxă împotriva înnoirilor eretice, venite din Apusul lepădat de Dumnezeu.
     Şi fiindcă oamenii şi istoriile menţionate se leagă de un anumit loc de pe harta sfântă a României, am evocat istoriile unui leagăn al credinţei şi stâlp de strajă al Ortodoxiei tradiţionale: MĂNĂSTIREA SLĂTIOARA. Mărturiile din vechime au fost strânse din relatările unor vieţuitori ai acestei mănăstiri, care le-au trăit personal sau le-au auzit prin viu grai. Din toate aceste evocări se desprinde o idee de căpătâi, şi anume aceea că aici, ca şi în alte locuri, adevărul a fost apărat cu preţ de sânge, iar trupurile multora s-au făcut ziduri vii, prin care Biserica lui Hristos a fost apărată.
     Rândurile cărţii grăiesc tocmai despre acest adevăr de credinţă, cu blândeţe şi dragoste, către urechile celor ce vor să ne asculte; către cei ce ne cunosc sau nu, fără părtinire sau patimă, fiindcă Dumnezeu – Adevărul absolut nu poate fi mărturisit decât prin El Însuşi; „căci Dumnezeu, dragoste este” (I Ioan 4,8).

Mitropolia Slatioara ©2007
 
XDigitalsSolutions