Ştiri
 
Biserica din satul Salcia, judeţul Galaţi – evocări ale trecutului şi împliniri ale zilelor noastre
Adaugata:  2010-11-09 12:04:49
  Salcia
    Orice sfânt lăcaş al Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din România are o istorie plină de  zbucium şi vitejie. Dacă zidurile ar putea vorbi, atunci cu siguranţă şi biserica din Salcia ne-ar putea spune singură despre trecutul acestor locuri marcate de lupta pentru adevărata credinţă.
    Până nu demult (anul 2010), la Salcia – Condrea existau două biserici. Cea veche,  începută în anul 1948 şi sfinţită în anul 1987 și cea începută în anul 1997 şi sfinţită în acest an, când trecutul s-a unit cu prezentul, iar biserica veche – un adevărat simbol al statorniciei şi vitejiei trecutului, a făcut loc celei tinere, simbol al puterii unei credinţe înnoite şi înfloritoare, care priveşte cu recunoştinţă spre trecut.
    Biserica veche din satul Salcia, având hramul „Adormirea Maicii Domnului” era o construcţie din furci de lemn şi paiantă pe o fundaţie de beton. Cu tot aspectul său simplu şi smerit, ea a fost o adevărată corabie a lui Noe pentru credincioşii din zonă, servindu-le acestora ca loc de linişte şi rugăciune în acele vremuri pline de tulburare şi nesiguranţă. Să ne gândim doar la faptul că această corabie a credinţei a străbătut cu mult curaj toată acea perioadă potrivnică Ortodoxiei, şi a rămas în picioare vreme de multe decenii, cu toate sforţările comuniştilor de a o face una cu pământul.
...citeste tot
Sfinţirea bisericii Mănăstirii «Adormirea Maicii Domnului» din Bucureşti
Adaugata:  2010-10-31 15:21:54
Istoria unei naşteri din nouSfintire Bucuresti
Sfinţirea bisericii Mănăstirii «Adormirea Maicii Domnului» din Bucureşti

     Istoria se scrie încă şi astăzi. Şi se va scrie atâta vreme cât vor mai exista oameni care cred în înfăptuirea unor vise. Biserica nu a pierit încă, şi în veac nu va pieri, fiindcă „porţile iadului nu o vor birui” (Mt. 16, 18). Ea va dăinui datorită acelor oameni care cred în înfăptuirea unor vise – nu ambiţii lumeşti şi deşarte, ci a unor idealuri sfinte, construite întru Hristos şi pentru Hristos. Întotdeauna, după necazuri Dumnezeu dăruieşte mângâiere robilor Săi, făcându-i părtaşi ai binecuvântării Sale. Sub ochii acestor vrednici slujitori ai sfintelor altare, s-a scris istoria. Rugăciunea lor a înălţat scări către cer, iar osteneala lor a ridicat sfinte lăcaşuri, închinate lui Dumnezeu, adică mănăstiri şi biserici. Mulţumită lor, astăzi vedem minuni. Căci, cum putem altfel numi ceea ce mii de ochi au putut vedea astăzi, 11/24 octombrie 2010, la Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului din Bucureşti?

     Vorbind astăzi despre Mănăstirea noastră, este cu neputinţă să trecem sub tăcere naşterea sa din nou. Fie că se povesteşte trecutul său zbuciumat, presărat cu multă suferinţă şi jertfă; fie că se vorbeşte despre prezentul ei; ori încercând să vorbim despre vremurile ce vor să vie, şi pe care doar Dumnezeu le cunoaşte - în toate şi pretutindeni, tainic sau vădit, este prezent acest cuvânt. Naşterea din nou este simbolul, semnul care arată direcţia timpului care se scurge; ea descrie, cum nu se poate mai bine, clipa binecuvântată pe care o trăim noi astăzi, în care cele vremelnice se unesc cu cele veşnice; în care judecăţile şi străduinţele oamenilor se unesc cu judecăţile lui Dumnezeu.
...citeste tot
Decizia Sfântului Sinod din anul 1991, în legătură cu cazul episcopului Cozma Lăstun
Adaugata:  2010-07-22 01:47:17
       Deoarece cazul episcopului Cozma Lăstun suscită, chiar şi după aproape două decenii, foarte multe controverse şi aprecieri subiective sau deformate, vă prezentăm actul oficial ce cuprinde hotărârea Sfântului Sinod al B.O.S.V. din anul 1991, cu privire la situaţia enunţată mai sus
...citeste tot
Sfinţirea pietrei de temelie şi a crucilor bisericii din satul Pănceşti, comuna Sascut, judeţul Bacău
Adaugata:  2010-07-06 14:12:43

     În Duminica a patra după Pogorârea Sfântului Duh (22 iunie/5 iulie 2010), credincioşiiIPS Vlasie din satul Pănceşti, comuna Sascut, judeţul Bacău au avut bucuria de a fi părtaşi unui moment de referinţă în istoria sfântului locaş, ctitorit chiar de ei înşişi, închinat Adormirii Maicii Domnului şi Sfântului Ierarh Nicolae. Este vorba despre punerea pietrei de temelie şi sfinţirea crucilor pentru noua biserică a parohiei, mai mare şi mai impunătoare, ce va veghea de acum înainte asupra sufletelor iubitoare de Dumnezeu.
     De faţă au fost prezenţi Î.P.S. Mitropolit Vlasie, care a slujit împreună cu preasfinţiţii episcopi Teodosie Braşoveanul, Antonie Ploieşteanul, Iosif Botoşăneanul şi Dionisie Gălăţeanul, având alături un sobor de preoţi şi diaconi şi, desigur, pe părintele Vasile Amăriucăi, preotul paroh al bisericii din satul Pănceşti.

    Pentru ca bucuria aceastei frumoase zile de sărbătoare să fie deplină, şi ca o recunoaştere a realizărilor sale duhovniceşti şi gospodăreşti, părintele Vasile a fost ridicat la vrednicia de iconom stavrofor, primind crucea şi bederniţa din mâna î.P.S. Mitropolit Vlasie. 
     Istoria acestui sfânt lăcaş nu este una obişnuită, şi tocmai de aceea credem că merită a fi cunoscută. În anul 1939, credinciosul Constantin Vasilică, întors după o şedere de şase luni la Ierusalim şi Locurile Sfinte, a venit în ţară cu gândul de a ctitori o biserică ortodoxă, în care avea să se slujească după rânduiala străbună, adică după calendarul iulian. Râvna sa nu a întârziat să fie binecuvântată de însuşi Sfântul Ierarh Glicherie Mărturisitorul, pe vremea aceea arhimandrit. După multe încercări de construire, făcute cu mari riscuri, în condiţii de mare strâmtorare materială, şi aproape întotdeauna soldate cu eşecuri din pricina organelor locale, stârnite de preoţii de stil nou din zonă, se reuşeşte ridicarea unei biserici, ce va fi sfinţită la 11 noiembrie 1956, cu binecuvântarea Arhiepiscopului Galaction Cordun, Mitropolitul Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi, de către P.S. episcop Evloghie Oţa şi arhimandritul Meftodie. Bineînţeles că toate aceste clipe de bucurie au fost umbrite de arestarea credincioşilor Vasile Dumitru, Constantin Vasile Ichim, Bou Ion şi Gheorghe Verbuţ, pentru pricina de a fi ajutat la ridicarea sfântului lăcaş...

...citeste tot
Prăznuirea Sfântului Ierarh Glicherie Mărturisitorul
Adaugata:  2010-07-02 09:24:37

Slătioara, 15/28 iunie 2010 Sfantul Glicherie Marturisitorul Slatioara

     Ziua luminată a prăznuirii Sfântului Ierarh Glicherie Mărturisitorul a fost, şi în acest an, prilej de bucurie duhovnicească pentru mii de oameni, sosiţi din toate colţurile ţării, pentru a participa la frumoasele slujbe, săvârşite cu acest prilej. Sărbătoarea a început încă din ajun, cu slujba Privegherii, săvârşită de întreg soborul arhiereilor Sinodului B.O.S.V., avându-l în frunte pe Înalt Preasfinţitul Vlasie Mogârzan. După rânduiala acestor prilejuri de sărbătoare ale Mitropoliei...

...citeste tot
Pagini: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Mitropolia Slatioara ©2007
 
XDigitalsSolutions