Ştiri
 
Replica Episcopului Sofronie Suceveanul la adresa articolului „Noua conflagraţie stilistă blogală”
Adaugata:  2010-04-16 19:26:54

semnat de părintele arhimandrit Mihail Stanciu,stareţ al Mănăstirii Antim din Bucureşti - 

 

 

Pentru cei au luat cunoştinţă de agresivitatea recentă, îndreptată împotriva Bisericii noastre, dar nu cunosc substraturile şi motivul acesteia, trebuie ştiut că ea se datorează unor conferinţe din Postul Mare, susţinute în oraşele Beiuş şi Oradea (partea I, II, III), de către D-l Danion Vasile, un cunoscut teolog din B.O.R., în care s-a discutat poate pentru prima dată după anul 1924, la nivel public, în mod atât de deschis, despre drumul greşit pe care se află Biserica de stil nou din România. Fără a pleda pentru aderarea credincioşilor de stil nou la Biserica Ortodoxă de Stil Vechi din România, respectivul teolog conferenţiar a prezentat totuşi principalele lipsuri ale calendarului de stil nou, expunând condiţiile istorice în care s-a făcut această schimbare necanonică, precum şi sfintele canoane şi anatemele sub care se află Bisericile ce au îndrăznit să facă aceste inovaţii în materie de credinţă. În premieră, s-a discutat în mod public şi despre unele lucruri ştiute de foarte puţini, şi anume despre faptul că aşa-numiţii „stâlpi ai Ortodoxiei”, adică mult-invocaţii părinţi Cleopa sau Ioanichie Moroi (care au tunat şi fulgerat împotriva stiliştilor) au dus o viaţă departe de ceea ce se scrie astăzi despre ei. Aceste lucruri sunt ascunse cu grijă, tocmai de către cei ce dau cu piciorul în Sfinţii Părinţi, preferând să dea crezare propovăduirii mincinoase a unor simpli muritori, fie ei chiar şi… „stâlpi ai Ortodoxiei”, despre care nici măcar nu suntem siguri că s-au mântuit. Nu vom intra în amănunte, fiindcă cei ce doresc să asculte, pot găsi pe internet această înregistrare.

...citeste tot
PASTORALĂ LA ÎNVIEREA DOMNULUI, Anul mântuirii 2010
Adaugata:  2010-03-31 22:12:25

PASTORALĂ LA ÎNVIEREA DOMNULUI

IPS VLASIE

 

- Anul mântuirii 2010 -

Iubiţilor fii duhovniceşti, întregului cin monahal şi tuturor credincioşilor dreptslăvitori

HRISTOS A ÎNVIAT!

 

      La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul (Ioan 1,1).
Când totul se umple de lumina Învierii lui Hristos şi cerurile se unesc cu pământul în proslăvirea Biruitorului morţii, Evanghelia ne vesteşte cine este El, care prin graiul Evanghelistului zice : „La început era Cuvântul”. Prin sintagma „la început” Sfântul Evanghelist Ioan a arătat acel început fără de început, adică pe Dumnezeu Tatăl, iar prin forma verbală „era” arată că nu a fost niciodată o vreme când Fiul lui Dumnezeu să nu fi fost, căci din veac El s-a născut din Tatăl, şi împreună cu Tatăl rămâne în veac. Precum nu s-a văzut raza soarelui fără lumina soarelui, tot aşa nici Fiul nu a fost vreodată fără de Tatăl, ci împreună au fost în acelaşi timp, şi Tătăl şi Fiul, precum şi raza şi lumina sunt împreună, în acelaşi timp şi rază şi lumină. Fiul lui Dumnezeu Însuşi mărturiseşte despre Sine zicând: „ca să cunoaşteţi şi să credeţi că Tatăl este întru Mine şi Eu întru El” (Ioan 10, 38).  Nimic nu a făcut Dumnezeu-Tatăl fără Fiul, căci „toate prin El s-au facut”- toate prin El au început să fie şi fără El nimic nu a început să fie, din toate câte sunt, căci „fără El nimic nu s-a făcut din câte s-au făcut” (Ioan 1, 3). Cuvântul lui Dumnezeu este dătător de viaţă. El este Izvorul vieţii: „Intru El era viaţă şi viaţa era lumina oamenilor” (Ioan 1, 4). Moise descriind zidirea omului de către Dumnezeu zice: „Şi a suflat Dumnezeu în faţa lui suflare de viaţă şi s-a făcut omul fiinţă vie” (Facere 2,7).  Când a zis Dumnezeu: „Să fie lumină!” şi „să fie o tărie sub cer”, înseamnă că Dumnezeu-Tatăl a voit să facă lumina, tăria şi celelalte, iar Cuvântul, Fiul Său, le-a adus...

...citeste tot
Postul Mare - urcuşul duhovnicesc spre Sfintele Paşti
Adaugata:  2010-02-15 08:56:41
     Domnul Hristos arăta puterea postului de a alunga duhurile răutăţii şi ale întunericului,

Invierea Domnului 2010

atunci când le spunea ucenicilor Săi că „acest neam cu nimic nu poate ieşi, fără numai cu rugăciune şi cu post” (Marcu 9, 29). De aceea, Sfinţii Părinţi zic că postul este poarta, iar epitrahilul este uşa mântuirii. Adică prin poarta aceasta strâmtă de care vorbeşte Mântuitorul vor intra virtuţile sfinte în sufletul şi trupul omului, îmblânzindu-le şi sfinţindu-le, iar epitrahilul simbolizează spovedania, iertarea păcatelor. Sfântul Vasilie cel Mare spune că „atât de bătrână este porunca postului, încât ea este de o vârstă cu omul”.
     „Nu numai vremea postului - scria Sfântul Ioan Gură de Aur - ci şi amintirea lui poate să ne aducă foarte mari foloase. Şi după cum cei dragi ai noştri, nu numai dacă sunt de faţă, ci şi dacă ne vin în minte, ne umplu de multă bucurie, aşa şi zilele postului, şi slujbele, şi petrecerea simplă, şi toate celelalte bunătăţi care ne-au rodit din el ne veselesc din pomenirea lui. Dacă aducându-le în cuget pe toate acestea, ne aducem aminte de ele, mari roade vom dobândi şi în vremea de acum. Acestea vi le spun nu ca să vă silesc să postiţi, ci ca să vă înduplec să nu vă desfătaţi, nici să aveţi o dispoziţie lăuntrică ca a celor mai mulţi dintre oameni, dacă mai trebuie numiţi oameni cei care au o asemenea micime de suflet, încât, ca nişte scăpaţi din lanţuri şi de temniţă grea, zic unii către alţii: «Greu am mai străbătut marea postului». Alţii însă, mai slabi de cuget decât aceştia, se tem până şi pentru următorul Post al Paştilor.”
...citeste tot
Pastorală la Naşterea Domnului nostru, Iisus Hristos
Adaugata:  2010-01-07 07:08:19

Anul mântuirii 2009

Nasterea Domnului 2009

Iubiţilor fii duhovniceşti, întregului cin monahal şi tuturor credincioşilor dreptslăvitori

 

„Casa Efratului, cetate sfântă, a proorocilor mărire, împodobeşte-ţi casa
 întru care Cel dumnezeiesc Se naşte.”
(Minei pe Decembrie, stihiră la Vecernie).

 

     Astăzi este zi de mare praznic, este marea sărbătoarea a creştinismului, este „plinirea vremii” (Galateni 4, 4), cum o numea Sf. Apostol Pavel, când Dumnezeu S-a întrupat, chip de rob luând şi S-a născut din Fecioara Maria, pentru mântuirea neamului omenesc. Este praznicul proorocit de Sfinţii Prooroci ai Vechiului Testament, este împlinirea „zilelor când Sionul se va umple de mare cinste şi către el se vor îndrepta popoare multe ca să înveţe cuvântul Domnului” (Miheia 4, 1-3). Este o Taină a Tainelor, plănuită de Dumnezeu, mai înainte de veci, „ca pe cei de sub Lege să-i răscumpere”,

...citeste tot
Prăznuirea Sfântului Mare Mucenic Mina la mănăstirea din Roşiori
Adaugata:  2009-11-30 20:37:57
     Sfantul Mina
Marţi, 11/24 noiembrie 2009, mănăstirea cu obşte de călugări, din satul Roşiori, comuna Forăşti, judeţul Suceava, a îmbrăcat straie de sărbătoare în cinstea prăznuirii Sfântului Mare Mucenic Mina, ocrotitor al acestui lăcaş.
     Incă de dimineaţă, curtea mănăstirii a devenit neîncăpătoare pentru numeroşii creştini care au venit să ia parte la Sfânta Liturghie oficiată de către Preasfinţiţii arhierei Ghenadie Băcăuanul...
...citeste tot
Pagini: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mitropolia Slatioara ©2007
 
XDigitalsSolutions